Бизнес план - пътят към успеха

Публикувана от Сияна 13/12/2017 0 коментар(а)
Всеки собственик на фирма се нуждае от начин да организира и представя информация за това как възнамерява да развива и уравлява своя бизнес. Бизнес планът е страхотен инструмент за привличане на инвеститори и клиенти. Добре изграденият бизнес план е основата на всеки успешен бизнес.
Ние от Тиксо-ленти Ви представяме пет основни стъпки при изработването на бизнес план.
бизнес план, рекламно тиксо, маркиращи клещи, тиксо-ленти

Бизнес идея

 

Вашата идея трябва да е уникална. Създайте ясен план, за това какво точно искате да постигнете. За целта ще ви е нужно бизнес резюме.  Представяме ви няколко съвета при изработването на бизнес резюме.
              1. Създайте описание на вашия на вашия бъдещ бизнес, като споделянето му не 
  трябва да отнема повече от 30 секунди.
  2. Един от ключовете към успешния план е използването на кратки изявления, които описват същността на вашия бинес.
  3.  Определете желаната от вас аудитория.
 

Анализ на пазара

 

Подобно на бизнес резюмето, изследването на бизнес пазара е също толкова важна част от вашия бизнес план. В анализа е добре да уточните потенциалните си клиенти които искате да привлечете и конкуренцията която ще имате. Като източник на желаната информация можете да използвате онлайн ресурси, мрежови контакти, местни търговски камари или конкурентните фирми.
 

Маркетингова стратегия

 

Маркетинговата стратегия се състой от 3 важни елемента - какво, къде, как? Отговора на следващите няколко въпроса ще ви помогне за определянето на вашата успешна маркетингова стратегия.
      1. Какъв продукт или услуга ще предлага вашия бизнес?
      2. Къде ще се намира/местоположение ?
      3. Кои рекламни методи и канали ще използвате за насърчаване на бизнеса си?
Маркетинговата стратегия е за определяне на подходящия баланс между всеки от тези елементи. Ако бизнесът ви е по-успешен в зона с голям трафик, то местоположението му е по-важно. Ако конкуренцията е висока, по-добрата реклама и ценообразуването бихо могли да ви помогнат.
 

  Финансов анализ

 

Въз основа на дотук събраната информация, бихте могли да направите точна оценка на приходите и разходите в бизнеса си. А ето и какво включва началния финансов анализ:
      1. Начални разходи - всички фирми се нуждаят от начален капитал, за             да се справят с първоначалните разходи за еднократни покупки.
      2. Месечни разходи - това са текущите разходи.
      3. Възможности за финансиране - това са възможните източници на капитал.
      4. Прогнози за продажбите - това е приблизителна оценка, за това колко продукт ще бъде необходим за покриване на разходите.
 
 

Установяване на бизнес стратегия, чрез краткосрочни цели

 

Краткосрочните цели трябва да включват всичко, което (реалистично) искате да постигнете през следващите 36 месеца. Целите трябва да бъдат "S.M.A.R.T." (специфични, измерими, приложими, разумни и навременни). Пример на S.M.A.R.T. Целите включват "изработване на нов продукт или услуга през следващата година" или "увеличаване на нетната печалба с 2% за десет месеца". Ако вече сте извършили анализ, трябва да имате представа за това, за определен период от време. 
Стратегиите са стъпките, които ще предприемете, за да постигнете своите краткосрочни цели. Ако краткосрочната цел е "изграждане на нов продукт или услуга", стратегиите могат да бъдат:
- Изследване на конкурентни предложения
- Свързване с доставчици 
- Формулиране на план за развитие
- Очертаване на план за маркетинг и продажби за новото предлагане
 
Планът за действие е съществена част от процеса на бизнес планиране и развитие на бизнеса. Най-добрият анализ, задълбочените пазарни проучвания са безсмислени, освен ако не водят до действия. Вие сте на ход - изградете нещо, в което вярвате - защото това е първата стъпка към изграждането на една успешна марка. 
       

Напишете коментар