Рекламации

Общи условия и правила за РЕКЛАМАЦИИ


Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 1 месец от получаване на стоката.

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в не нарушен търговски вид .

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в определения срок, отказът от договора не произвежда действие.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- повреда на стоката при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред Модико България ЕООД , ЕИК: BG 200414284 на посочения имейл адрес info@tikso-lenti.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 30-дневен срок според Българското законодателство.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

OPC - Онлайн решаване на спорове

DMCA - Защита на съдържанието на сайта

KZP - Комисия за защита на потребителите

CPC - Комисия за защита на конкуренцията